Αρχική > Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Επισκευή στον χώρο μας

Η CONVERT έχει άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο με διαγνωστικά όργανα και μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών για να ανταποκριθεί άμεσα και αξιόπιστα σε οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στον Η/Υ ή τα περιφερειακά του.

Επισκευή στον χώρο του πελάτη

Η CONVERT προσφέρει την δυνατότητα επίσκεψης τεχνικού στον χώρο του πελάτη με προκαθορισμένο ραντεβού μετά από κλήση του πελάτη στο τεχνικό τμήμα.

Η επιλογή του τεχνικού γίνεται ανάλογα με την σοβαρότητα και κατηγορία της βλάβης έτσι ώστε με την εξειδίκευση να επιτυγχάνεται η πιο γρήγορη επίλυση αυτής.

Συμβόλαια Υποστήριξης

Για τις ανάγκες των εταιρειών που χρειάζονται άμεση επίλυση των προβλημάτων, συνεχή συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας της υποδομής τους, η CONVERT παρέχει εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης τα οποία προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τεχνική Υποστήριξη

Μία από τις πιο σημαντικές και παρεξηγημένες υπηρεσίες στον χώρο των Η/Υ, είναι η τεχνική υποστήριξη κάτι το οποίο οφείλεται στις κακές υπηρεσίες που κατά καιρούς παρείχαν διάφορες εταιρείες στον χώρο.

Για να υλοποιηθεί ένα έργο ή για να επιλυθούν προβλήματα , χρειάζεται πολλές φορές να επέμβει ομάδα τεχνικών με τεχνογνωσία και αμεσότητα.

Η εταιρεία πληροφορικής CONVERT διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς σε διάφορες ειδικότητες του χώρου των H/Y.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αποτελείται από τέσσερις (4) τεχνικούς για να μπορέσει να καλύψει προβλήματα Η/Υ, Δικτύων, Περιφερειακών, Εμπορικών και Λογιστικών πακέτων, ERP εφαρμογών και όποιας άλλης ανάγκης προκύψει για τους πελάτες της.